EWANGELIA W LIŚCIE DO GALATÓW

LEKCJE BIBLIJNE TV
_________________________

Lekcja 1 Paweł posłany do pogan
Lekcja 2 Autorytet i ewangelia Pawła
Lekcja 3  Jedność ewangelii
Lekcja 4  Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę
Lekcja 5  Starotestamentowa wiara
Lekcja 6  Priorytet obietnicy
Lekcja 7  Droga do wiary
Lekcja 8  Od niewolników do dziedziców
Lekcja 9  Duszpasterski apel Pawła
Lekcja 10  Dwa przymierza
Lekcja 11  Wolność w Chrystusie
Lekcja 12  Życie według ducha
Lekcja 13  Ewangelia i kościół
Lekcja 14  Chlubienie się z krzyża
______________________________
Autor  Lekcji Biblijnych 3/2017 jest dr Carl P. Cosaert
wykładowca biblistyki na Uniwersytecie Walla Walla 
w miasteczku College Place w amerykańskim stanie Waszyngton