CHRYSTUS I JEGO PRAWO

LEKCJE BIBLIJNE TV
___________________
1.PRAWO W CZASACH CHRYSTUSA  
2.CHRYSTUS I PRAWO MOJŻESZOWE  
3.CHRYSTUS I TRADYCJA RELIGIJNA  
4.CHRYSTUS I PRAWO W KAZANIU NA GÓRZE  
5.CHRYSTUS I SZABAT  
6.ŚMIERĆ CHRYSTUSA I PRAWO 
7.CHRYSTUS I KONIEC PRAWA  
8.PRAWO BOŻE I PRAWO CHRYSTUSOWE  
9.CHRYSTUS,PRAWO I EWANGELIA    
10.CHRYSTUS, PRAWO I PRZYMIERZA    
11.APOSTOŁOWIE I PRAWO   
12.KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA I PRAWO   
13.KRÓLESTWO CHRYSTUSA I PRAWO    

dr Keith Augustus Burton
autor lekcji Biblijnych jest wykładowcą religioznawstwa na Oakwood University w Stanach Zjednoczonych. Jego praca doktorska napisana na Northwestern University dotyczyła roli prawa w Pawłowym Liście do Rzymian.Przygotowywanie lekcji odbywa się pod nadzorem ogólnoświatowego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów Lekcji Biblijnych Szkoły Sobotniej, którego członkowie są konsultantami Clifforda R. Goldsteina, redaktora naczelnego wydania amerykańskiego.