NAUKI JEZUSA

_____________________________________
1.NASZ MIŁUJĄCY NIEBIAŃSKI OJCIEC
2.BÓG SYN
3.DUCH ŚWIĘTY
4.ZBAWIENIE
5.JAK BYĆ ZBAWIONYM
6.WZRASTANIE W CHRYSTUSIE
7.ŻYJĄC NA PODOBIEŃSTWO CHRYSTUSA
8.KOŚCIÓŁ
9.PRAWO BOŻE
10.SZABAT
11.ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
12.POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA
_____________________________________
Carlos A. Steger, autor Lekcji Biblijnych kwartału 3/2014 , pracował jako pastor, nauczyciel, redaktor i administrator. Obecnie jest dziekanem teologii na argentyńskim Uniwersytecie Adwentystycznym La Plata (hiszp. La Universidad Adventista del Plata) w mieście Libertador San Martín. Wraz z żoną Ethel mają troje dzieci i troje wnucząt.