KSIĘGA PRZYSŁÓW

LEKCJE BIBLIJNE TV
________________________________________
lekcja 1.WOŁANIE MĄDROŚCI    
lekcja 2.OD USZU DO STÓP    
lekcja 3.SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI   
lekcja 4.BOŻA MĄDROŚĆ    
lekcja 5.BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SPRAWIEDLIWEGO  
lekcja 6.TO,CO DOCIERA DO CIEBIE,NIE JEST TYM,CO WIDZISZ  
lekcja 7.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW   
lekcja 8.SŁOWA MĄDROŚCI  
lekcja 9.SŁOWA PRAWDY   
lekcja 10.SKRYWANE ZA MASKĄ   
lekcja 11.ŻYCIE PRZEZ WIARĘ  
lekcja 12.POKORA MĄDRYCH  
lekcja 13.KOBIETY I WINO   
_______________________________________
Jacques B. Doukhan 
wykłada język hebrajski i egzegezę Starego Testamentu oraz ,jest dyrektorem Instytutu Studiów Żydowsko-Chrześcijańskich w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjednoczonych.
Jako obywatel Francji (urodzony w Algierii) uzyskał tytuł  doktora języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Strasburgu, a następnie tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Andrewsa w Berrien Springs .