EWANGELIA ŁUKASZA

LEKCJE BIBLIJNE TV
___________________________________
Lekcja I • PRZYJŚCIE JEZUSA 
Lekcja II • CHRZEST I KUSZENIE
Lekcja III • KIM JEST JEZUS CHRYSTUS?
Lekcja VIII • MISJA JEZUSA
Lekcja XI • KRÓLESTWO BOŻE
Lekcja XII • JEZUS W JEROZOLIMIE
Lekcja XIII • UKRZYŻOWANY I ZMARTWYCHWSTAŁY
___________________________________
John M. Fowler, autor Lekcji Biblijnych 
przez 53 lata pracował w Kościele adwentystycznym jako pastor, wykładowca teologii i filozofii oraz redaktor i administrator uczelni. Autor licznych artykułów i książek.