BUNT I ODKUPIENIE

LEKCJE BIBLIJNE TV
______________________________
lekcja 1 KRYZYS W NIEBIE
lekcja 2 KRYZYS W EDENIE
lekcja 3 OGÓLNOŚWIATOWY BUNT A PATRIARCHOWIE
lekcja 4 KONFLIKT I KRYZYS W CZASACH SĘDZIÓW
lekcja 5 DALSZY CIĄG WIELKIEGO BOJU
lekcja 6 ZWYCIĘSTWO NA PUSTYNI
lekcja 7 NAUKA JEZUSA A WIELKI BÓJ
lekcja 8 TOWARZYSZE BRONI
lekcja 9 WIELKI BÓJ A KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI
lekcja 10 PAWEŁ I BUNT
lekcja 11 PIOTR A WIELKI BÓJ
lekcja 12 KOŚCIÓŁ WALCZĄCY
lekcja 13 ODKUPIENIE
_____________________________
Autorem lekcji  jest Dawid Tasker
sekretarz polowy Wydziału Południowopacyficznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pracował jako pastor w swoim ojczystym kraju, Nowej Zelandii. Był przewodniczącym Kościoła adwentystycznego na Wyspach Salomona, wykładowcą nauk biblijnych na Pacyficznym Uniwersytecie Adwentystycznym w Papui-Nowej Gwinei oraz w Międzynarodowym Adwentystycznym Instytucie Studiów Wyższych na Filipinach. Jest doktorem Starego Testamentu.