EWANGELIA MATEUSZA

______________________________
lekcja 1  SYN DAWIDA
lekcja 2  POCZĄTEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY JEZUSA
lekcja 3  KAZANIE NA GÓRZE
lekcja 4  WSTAŃ I CHODŹ
lekcja 5  WOJNA WIDZIALNA I NIEWIDZIALNA
lekcja 6  ODPOCZYNEK W CHRYSTUSIE
lekcja 7 PAN ŻYDÓW I POGAN
lekcja 8  PIOTR I SKAŁA
lekcja 9  BOŻKI DUSZY
lekcja 10 JEZUS W JEROZOLIMIE
lekcja 11  WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA
lekcja 12  OSTATNIE DNI JEZUSA
lekcja 13  UKRZYŻOWANY I ZMARTWYCHWSTAŁY
______________________________
Autorem lekcji jest Dr Andy Nash 
jest wykładowcą i pastorem w Southern Adventist University w miasteczku Collegedale w amerykańskim stanie Tennessee. 
Jest autorem kilku książek, w tym m.in. The Haystacks Church i The Book of Matthew: „Save Us Now, Son of David”

Wszystkie lekcje Ewangelii Mateusza